advosion_billederevisionNY

REVISION

INFORMATION OM SATSER

Skattefri kørselsgodtgørelse

Kørsel indtil 20.000 km/år

Kørsel over 20.000 km/år

2020

3,52 kr./km

1,96 kr./km

2019

3,56 kr./km

1,98 kr./km

Befordringsfradrag

0 - 24 km

25 - 120 km

Over 120 km

2020

0

1,96

0,98

2019

0

1,98

0,99

Øvrige satser

Beløbsgrænse for småanskaffelser

Grænse for aktieindkomst til 27% skat

Topskattegrænse efter AM-bidrag

2020

14.100 kr.

55.300 kr.

531.000 kr.

2019

13.800 kr.

54.000 kr.

513.400 kr.

Rejsegodtgørelse

Kost og småfornødenheder pr. døgn

Logi pr. døgn

2020

521 kr.

223 kr.

2019

509 kr.

219 kr.

Gaver

Bundfradrag gaveafgift børn, forældre m.m

Skattefrie personalegaver

- heraf julegave, maksimum

2020

67.100 kr.

1.200 kr.

900 kr.

2019

65.700 kr.

1.100 kr.

800 kr.


ADVOKATPARTNERSELSKAB
Krøyer Kielbergs Vej 3, 5.th.
8660 Skanderborg
CVR nr: 37 55 75 60

STATSAUT. REVISONSPARTNERSELSKAB
Krøyer Kielbergs Vej 3, 5.th.
8660 Skanderborg
CVR nr: 37 55 70 64
logo advosion.png
logo advosion.png