SKATTESATSER

advosion_billede2

ADVOKAT

Skattefri kørselsgodtgørelse

Kørsel indtil 20.000 km/år

Kørsel over 20.000 km/år

2020

3,52 kr./km

1,96 kr./km

2019

3,56 kr./km

1,98 kr./km

Befordringsfradrag

0 - 24 km

25 - 120 km

Over 120 km

2020

0

1,96

0,98

2019

0

1,98

0,99

Øvrige satser

Beløbsgrænse for småanskaffelser

Grænse for aktieindkomst til 27% skat

Topskattegrænse efter AM-bidrag

Ejendomsværdiskat, op til kr. 3.040.000

Ejendomsværdiskat, over kr. 3.040.000

Selskabsskat

Personfradrag, børn og unge under 18 år

Personfradrag, alle andre

Bundgrænse for lønmodtagerfradrag

Fri telefon

2020

14.100 kr.

55.300 kr.

531.000 kr.

1 %

3 %

22 %

36.100 kr.

46.500 kr.

6.300 kr.

2.900 kr.

2019

13.800 kr.

54.000 kr.

513.400 kr.

1 %

3 %

22 %

35.300 kr.

46.200 kr.

6.200 kr.

2.800 kr.

Rejsegodtgørelse

Kost pr. døgn

Logi pr. døgn

2020

0

0

2019

509 kr.

219 kr.

Gaver

Bundfradrag gaveafgift børn, forældre m.m

Ægtefælle

Stedforældre/bedsteforældre

Svigerbørn

Alle andre

2020

67.100 kr.

0 %

67.100 kr.

23.500 kr.

Indkomstskat

2019

65.700 kr.

0 %

65.700 kr.

23.000 kr.

Indkomstskat

Personalegoder (bagatelgrænse)

Personalegoder

2020

1.200 kr.

2019

1.200 kr.


ADVOKATPARTNERSELSKAB
Krøyer Kielbergs Vej 3, 5.th.
8660 Skanderborg
CVR nr: 37 55 75 60

STATSAUT. REVISONSPARTNERSELSKAB
Krøyer Kielbergs Vej 3, 5.th.
8660 Skanderborg
CVR nr: 37 55 70 64