top of page

KOMPETENCER

mapper

ADVOKAT

SKATTERET

 

De skattemæssige overvejelser indgår som et væsentligt element i vores rådgivning indenfor mange områder af juraen. Dette fordi de skattemæssige konsekvenser af en given disposition kan være afgørende for, hvilken løsning der er den rigtige for dig og din virksomhed.

 

I ADVOSION har vi specialistviden og mangeårige erfaring med at rådgive indenfor alle aspekter af skatteretten. Vores unikke kombination af juridiske og økonomiske kompetencer under samme tag gør, at du altid kan være sikker på  at modtage en helhedsorienteret rådgivning. Vi tager alle relevante forretningsmæssige parametre i betragtning for at finde den bedste løsning for dig og din virksomhed.

 

Indenfor skatteret rådgiver vi bl.a. om:

 

  • Personbeskatning og hovedaktionærbeskatning, herunder selvstændigt erhvervsdrivende, virksomhedsordningen mv.

  • Selskabsbeskatning, koncern- og sambeskatning

  • Rådgivning i forbindelse med etablering af virksomheder

  • Omstruktureringer i form af fusion, spaltning, aktieombytning, tilførsel af aktiver og virksomhedsomdannelse

  • Generationsskifte af personligt drevne virksomheder og selskaber

  • Skatteproces, herunder indhentelse af bindende svar og førelse af klagesager ved de administrative myndigheder og ved domstolene

  • International skatteret, herunder bl.a. fraflytning fra DK (exitbeskatning) og dobbeltbeskatning

  • Aktieløn og incitamentsordninger


ADVOKATPARTNERSELSKAB
Krøyer Kielbergs Vej 3, 5.th.
8660 Skanderborg
CVR nr: 37 55 75 60

STATSAUT. REVISONSPARTNERSELSKAB
Krøyer Kielbergs Vej 3, 5.th.
8660 Skanderborg
CVR nr: 37 55 70 64
logo advosion.png
logo advosion.png
bottom of page