top of page

KOMPETENCER

mapper

ADVOKAT

VIRKSOMHEDENS KONTRAKTER

Den gode kontrakt er gennemtænkt og grundigt udformet og skaber klarhed over parternes rettigheder og forpligtelser. Den begrænser dine og virksomhedens risici, sikrer overholdelse af lovgivning og reducerer virksomhedens omkostninger.

Vi sætter os ind i og sikrer en grundlæggende forståelse af din virksomhed, herunder virksomhedens forretningsmodel, produkter, strategi og risikovillighed. Denne indsigt i din virksomhed er afgørende for at udarbejde og forhandle en god kontrakt, der matcher virksomhedens behov.

 

Vores rådgivning ydes altid ud fra en kommerciel synsvinkel og i kraft af vores erfaring kan vi udarbejde kontraktvilkår, der er tilpasset specifikke brancher. Vi arbejder proaktivt og vurderer gennem hele forløbet både risici og kommercielle spørgsmål i forbindelse med forhandlingen og udarbejdelsen af kontrakten.

 

Indenfor virksomhedens kontrakter rådgiver vi bl.a. om:

 

 • Produktions-, købs-, service- og leveringsaftaler

 • Samarbejdsaftaler

 • Franchisekontrakter

 • Udviklingskontrakter

 • Rådgiveraftaler

 • Hemmeligholdelsesaftaler

 • Joint venture- og konsortieaftaler

 • Licensaftaler

 • Distributionsaftaler, for eksempel med agenter og forhandlere

 • Forretningsbetingelser

 • Udarbejdelse af kontraktpolitikker for virksomhedens væsentlige kontrakttyper

 • Rådgivning om anvendelse og tilpasning af standardkontrakter, for eksempel FIDIC og Orgalime


ADVOKATPARTNERSELSKAB
Krøyer Kielbergs Vej 3, 5.th.
8660 Skanderborg
CVR nr: 37 55 75 60

STATSAUT. REVISONSPARTNERSELSKAB
Krøyer Kielbergs Vej 3, 5.th.
8660 Skanderborg
CVR nr: 37 55 70 64
logo advosion.png
logo advosion.png
bottom of page